ימים נוראיים

שאלה

שלום לרב
ראשית, באמת כל ישר כח לרב על הפעילות הציבורית הענפה.
שאלתי היא מדוע כ"כ מוזכרים בימים אלה אימת יום הדין, ובקשת
הסליחות מפני הפחד מהעונש? הרי אנו מחונכים שהמדרגה היותר
גבוהה היא לא לעבוד את ה'' מתוך שכר ועונש, אלא מתוך עשיה
לשם השלמות ובשביל קרבה לה''
בכלל, הפחד הזה בימים נוראים עלול לשתק את האדם ולהכניס
אותו לעצבות ח"ו. אי אפשר להתעלם מתחושת האימה הזאת
הנמצאת גם בתפילות של ימים אלה.
אודה לרב אם יעזור לי לדעת כיצד לגשת לתפילות, ובכלל כיצד
להרגיש בימים אלה.

 

 

 

תשובה

המונח "ימיים נוראים" לא מוזכר בש"ס ולא בפוסקים הראשונים. יראה
אינה בהכרח פחד אל כבוד והערצה. אם כי גם משמעות זו יש בה
ובמידה מסוימת גם היא נחוצה. אימת ימי הדין אינה מכוונת להקפיא את
האדם ולשתקו מרוב אימה. תכליתה הוא להביא את האדם להתעמק
בחשבונות נפשו ולהשיבו בתשובה. וכידוע מצד קטנותנו, אנו צריכים
לאיום חיצוני לעתים, כדי להניע אותנו לפעולה, והזעזוע והלחץ עושים
את שלהם. מאידך זוהי דחיפה חיצונית והאדם צריך להתעלות ולעבוד
את ה' מאהבה ובשמחה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |