חגים

שאלה

שלום רב
רציתי בבקשה לשאול מדוע נקרא ראש השנה ככה ?
מכיון שניסן זהו החג הראשון בתורה והוא זה שצריך להיקרא ככה.בניסן נגאלו בני ישראל ,יציאת מצרים .זהו למעשה ההתחלה.
מה למעשה הופף את ראש השנה לראשון ואיפה זה כתוב בתורה.
דבר נוסף מדוע מתחילים את התורה (ספר בראשית)בשמני עצרת ולא משבועות כי בשבועות משה רבנו קיבל את התורה בהר סיני.
תתודה !!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

שאלותיך נמצאות באריכות בדרשת הרמב"ן לראש השנה. תמצית דבריו היא שאמנם ניסן הוא ראש השנה לגאולת מצרים, שהיא אחד מיסודות האמונה היהודית. אולם אין זה ראש השנה לבריאת העולם ויצירת האדם בכללותו. וזה ראש השנה א´ תשרי. סוכות נקרא "בצאת השנה", שהוא לאחר יציאת השנה שעברה שהייתה בא´ תשרי.
משה והעם שמעו בשבועות רק את עשרת הדברות, לא קיבלו את כל התורה. התורה חתומה נתנה לבני ישראל רק עם פטירת משרע"ה, שאז נצטוו לשים את התורה בארון, ואז היא קבלת התורה השלמה. סיום התורה בשמחת תורה היא פעולה הבאה לציין על סיום מחזור קריאת התורה, ומשום כך נוצרת שמחה ביום זה, "לגומרה של תורה".

חתימה טובה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 1:20:05 AM