המתנה בראש השנה

שאלה

בר"ה במעבר בין היום הראשון לשני כמה זמן לחכות לאחר שקיעה?
לאיזה צה"כ הכוונה? 18 דק 20דק 32 דק?

תשובה

לא פחות מ-25 דקות.

הרב יעקב אריאל |