ראש השנה

רימון בראש השנה

אגרונום מוטי שומרון
שלום כבוד הרב רציתי לדעת אפשר לברך שהחיינו על הרימון בראש השנה תשע"ט? או מדובר ברימונים מוקפאים תודה

מסכת ראש השנה

הרב יעקב אריאל
במסכת ראש-השנה דף ב:-ג. מובא מהלך לגבי מניית השניםלמלכים- כשבסופו נדחית ההוכחה של ר' יוחנן ומתקבלת דעתו שלר' אלעזר- שמביא הוכחה משלמה המלך, ואז מביאים ברייתאכמוהם.בתוספות, דיבור המתחיל "תניא כוותיה דר' יוחנן"- מובאת שאלהעקרונית על זה: שמשלמה זו לא הוכחה- כי אולי הוא במקרה הואהומלך מניסן, אבל מניין ה…

תקיעת שופר

הרב יעקב אריאל
(האם מותר לאישה לתקוע בשופר בציבור? האם יכולה להוציא אתהציבור ידי חובה?למדנו בשו"ת "משפטי עזיאל" חו"מ כללים סימן ד': לולב ושופר -רשאיות לברך עליהן. וכן בשו"ת "ציץ אליעזר" חלק ט' סימן ב':מנהג הנשים לברך על מ"ע שהז"ג ברצון חכמים הוא גם בקרבאחינו הספרדים ובמיוחד על הלולב.(ונזכרים הלולב והשופר יחדיו)וכן…

ימים נוראיים

הרב יעקב אריאל
שלום לרבראשית, באמת כל ישר כח לרב על הפעילות הציבורית הענפה.שאלתי היא מדוע כ"כ מוזכרים בימים אלה אימת יום הדין, ובקשתהסליחות מפני הפחד מהעונש? הרי אנו מחונכים שהמדרגה היותרגבוהה היא לא לעבוד את ה'' מתוך שכר ועונש, אלא מתוך עשיהלשם השלמות ובשביל קרבה לה''בכלל, הפחד הזה בימים נוראים עלול לשתק את האדם…

הכנת נירות בליל יום שני של ר"ה

הרב יעקב אריאל
אנו מדליקים נרות שבת בתוך כוסיות "נירונים" ובסיום בערת הנרנשארת דיסקת אלומניום.האם מותר להוציא את הדיסקה כדי להכניס נירות חדשים בליל יוםשני של ר"ה. האם הדיסקה "מוקצה"?הוצאת הדיסקה נעשית בקלות ע"י סכין או צידה האחורי של כפיתוכדו''בתודה ושנה טובה

שמחה בתפילת ראש השנה

הרב יעקב אריאל
בס"ד הסיבה שלא אומרים הלל כתובה בגמרא, שר"ה הוא יום הדין וזהלא מתאים לומר שירה ולשיר ביום הדין.שאלתי כיצד גמ'' זו (אני לא זוכר איפה בדיוק זה היה כתוב)מסתדרת עם התפילה הנהדרת והמופלאה של ישיבת ר"ג בכולל שלבר אילן (כאן המקום גם לומר יישר כח לרב על תפילת נעילהבשנה שעברה...) ? הרי שרים שם (כמעט בלי סוף…

כל נדרי

הרב יעקב אריאל
תפילת כל נדרי היא תפילה, או התרת נדרים מרוכזת, ואם היאהתרת נדרים מדוע צריך גם התרת נדרים בער"ה?

סליחות במוצ"ש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבה שלום. אני מתפלל בבית כנסת בר"ג. ובמוצ"שהקרוב נקבע לומר סליחות ב 00.23. האם ישנה בעיה לומרסליחות במניין זה, או שצריך לחפש מניין שאומר סליחות לאחר חצות.ואם אפשר מה הטעם שאפשר לומר לפני חצות? תודה רבה.

מנחה וסעודה שלישית בראש השנה

הרב יעקב אריאל
השנה חל יום ראשון של ראש השנה בשבת. בד"כ נוהגים אצלנולהתפלל מנחה מיד לאחר מוסף. השנה התעוררו מספר שאלותבנושא. האם מותר להתפלל מנחה לפני הסעודה השניה? האםקידוש שבו אוכלים מזונות בין שחרית למוסף פותר את הבעיה? האםניתן להתפלל מנחה קטנה סמוך לתפילת ערבית של היום השניולאכול את הסעודה השלישית לפני מנחה? …

חציר בפסח

הרב דוד אייגנר
אני מפעילה פינת חי. האם ניתן להאכיל חציר של שיבולת שועל לארנבונים בפסח?

נבטים בפסח

הרב יעקב אפשטיין
שלום רב שתי שאלות בענייני פסח: 1. האם לאשכנזים מותר להנביט קטניות ולאוכלם, שהרי לכאורה הם הופכים בזה לירקות ויוצאים מגדר קטנית, ואולי חל עליהם דין שמן קטניות? והאם יהיה הבדל אם האכילה היא צורך קרוב לרפואי- דיאטה מסויימת לחולה סוכרת 2. האם מותר לאכול ירקות קפואים - שעועית אפונה וכדומה. שאלה לגבי נבט…

שכירת רשות מן המשטרה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום וברכה האם לפי הרב ניתן להסתמך על שכירת רשות מן המשטרה לצורך עירובין (כשיש בעלי דירות נכרים) הן מעיקר הדין והן לגבי יחידים המחמירים על עצמם? ראיתי בחוק (ראה: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/290_002.htm#Seif122 תחפש: 'הכרזה על תרגיל' וגם: 'סמכויות בעת תרגיל') שיש למשטרה…

התרת נדרים לפני ימים נוראים

הרב יעקב אריאל
האם בהתרת נדרים שאנו עושים בער"ה אנו מתירים את כל הנדרים שהיו לנו אפילו שנדרנו בטעות או שאיננו זוכרים אותם, ואם זה לא מועיל בשביל מה התרת נדרים עוזרת?

עירוב חצרות

הרב יעקב אפשטיין
לרב שלום רציתי לשאול האם רשות היחיד שהיא משותפת לכלל תושבי העיר כגון באר או אשפה(במיקרה שדינם כרשות היחיד) צריכה ערוב כדין חצר משותפת כדי להעביר ממנה לרשות היחיד או שהיא לא צריכה ערוב מכיוון שבחצר או מבוי זו גזרת חכמים (שאלתי היא על משנה ז פרק 10 בערובין )תודה רבה ינון

מכירת חמץ וכו`

הרב יעקב אריאל
א.מאפיות האופות חמץ בכמות גדולה בערב פסח ומקפיאות אותו על מנת למוכרו באיסרו חג-האם מכירת החמץ במקרה זה מועילה לכו"ע?שהרי בכך מתרחקים מאד מעיקר התקנה שנועדה לכאלה שנשאר להם הרבה חמץ ממילא,ולא שמייצרים מראש חמץ על מנת למוכרו אחרי פסח. ב.כשמטבילים כלי אחד מברכים על טבילת כלי,ואילו כשמטבילים יותר מכל…

רחיצת קטנים בבריכה בתשעת הימים

הרב יעקב אריאל
כלתי בכפר מחולה שאלה אותי אם אפשר לתת לקטנים להתרחץ בבריכה קטנה ליד הבית בתשעת הימים.

הדלקת נרות חנוכה בתלמיד בישיבה

רבני מכון התורה והארץ
היכן ידליק בחור ישיבה את נרות החנוכה? שמעתי שבישיבת רמת גן הרב הורה להדליק את הנרות בכניסה לבית המדרש. אם אפשר לדעת מדוע הרב הורה כך ומה הם מקורותיו?

פרוזבול

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום. יש לי טופס פרוזבול. האם אני יכולה למלא אותו ולהשאיר אצלי או שיש לשלוח אותו לבית דין? (לאו דווקא פרוזבול של נדיבי ארץ). וכמו כן, האם העדים יכולים להיות קרובי משפחתי? תודה רבה.

שאלה על לדוד ה´ אורי וישעי

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדוע בחרו לומר דווקא את הפרק לדוד ה´ אורי וישעי מר"ח אלול עד שמיני עצרת והר זה מממש ממש דחוף לי אני צריכה תשובה עוד היום

הקשר בין ראש השנה לגלגל המזלות

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום האם יש קשר בין ראש השנה לגלגל המזלות? אם כן מהו הקשר? אני מורה ורוצה ללמד את התלמידים על גלגל המזלות לפי היהדות . הייתי שמחה לשמוע על פירוט מתאים וכיצד יש לקשר את הנושא לראש השנה ? תודה
הקודם   1    2    3    4    הבא