תפילין בחול המועד

שאלה

בחול המועד פסח מניחים תפילין או שמתפללים עם טלית בלבד

תשובה

בשולחן ערוך אורח חיים סימן לא  נפסק, שאין מניחים תפילין לא בשבת ולא ביום טוב הואיל והם בעצמם אות. ובסעיף ב הוסיף שכן הוא הדין בחול המועד.

אכן הרמ"א הביא מנהג  שבחול המועד מניחים תפילין , אך המנהג בארץ ישראל כדעת הגר"א שאף האשכנזים לא מניחים תפילין בחול המועד.  

רבני מכון התורה והארץ | ו' ניסן תשע"ז 10:36