שמן קנולה בפסח

שאלה

אבקש לשאול לגבי שמן קנולה בפסח-האם הוא נחשב כמו שמן כותנה, היינו שמי שמקל בשמן כותנה בפסח- מקל גם בשמן קנולה? למה?

תשובה

עי' על כך בספרי שו"ת באהלה של תורה ח"ב סי' ז וישנם הרבה
צדדים להשוואה בין שמן קנולה (לפתית) לשמן כותנה.

הרב יעקב אריאל |