שכח למכור חלק מהחמץ

שאלה

מה הדין במי שמכר את החמץ בבית לפני פסח, אבל שכח שיש לו
חמץ במקום העבודה? האם מכירתו כוללת כל חמצו, גם מה ששכח
ממנו? או האם הוא נקנס על חמץ ששכח למכור?

 

 

 

תשובה

אם הוא לא ציין בהרשאה את מקום העבודה אזי החמץ ששכח למכור
אסור בהנאה.
ההנחה היא שמדובר בחמץ ממש כגון עוגיות, ביסקויטים וכדו' קפה
וסוכר לא כשרים אינם חמץ לעניין זה
ומכאן לקח לא לסמוך רק על המכירה אלא לנהוג כעיקר הדין ולבער
את כל החמץ

 

 

 

הרב יעקב אריאל |