שיעור נפח ומשקל במצה

שאלה

היות ששיעורי תורה נאמרו בנפח ושיעור המשקל בדרה נאמר ע"י
הרמב"ם האם יש צורך לבדוק מלבד משקל המצה את נפחה?
שהרי אם אינני טועה היות וניתן ליצר מצה ביחסים שונים של מים
וקמח נראה שניתן להגיע למשקל המתאים אבל לא בהכרח הנפח
יהיה מתאים האם טעיתי בהבנת הדברים?

תשובה

הרמב"ם נקט דרהם כמידת משקל לדברים שבהם הקובע היא מידת
המשקל כגון חמישה סלעים של ראשית הגז. במצה קובע הנפח
(כזית) ולא המשקל, וע"כ המשקל הוא בתור כלי עזר אבל לא בתור
המודד העיקרי. לגבי מצה קימת מחלוקת האם למודדה עם החללים
(חזו"א) או ללא החללים (גר"ח נאה) ולמעשה יוצא ששיעוריהם שוים
לכזית מצה דאורייתא בגלל מחלוקתם בשיעורים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |