שטיפת ביצים לפני פסח

שאלה

הרב אמר לשטוף מחשש חמץ, אבל שמעתי ששטיפת ביצים יכולה
לגרום לחדירת החיידקים לתוך הביצים, לכן בישראל חל איסור
לשטוף את הביצים. וחמירא סכנתא מאיסורא.

חג שמח!

 

 

תשובה

לדעתי צריך לשטוף ע"מ להסיר חשש חמץ הדבוק לקליפה. בשטיפה
זו אם לא שברו את הקליפה החשש לכניסת חידקים נמוך. כדי לצאת
מידי כל חשש סכנה אין להשתמש בביצים שטופות ללא בישול כגון
להכנת מיונית, קצף, קרם או גלידה אלא רק בבישול גמור.

 

 

הרב יעקב אריאל |