שאלות לפסח

שאלה

1. כבר פרסמנו כמה פעמים באתר זה, שאם אין בכך הפסד גדול
אין למכור חמץ, וע"כ מן הראוי להשתמש בו לפני הפסח ולא למוכרו.
2. יש בכך גרמא של בישול,והדבר אסור לכל הדעות לא רק
לאשכנזים. כיון שאנו סוברים שיש בישול אחר בישול, ובבישול גם
גרמא אסורה בשבת.

 

תשובה

1. כבר פרסמנו כמה פעמים באתר זה, שאם אין בכך הפסד גדול
אין למכור חמץ, וע"כ מן הראוי להשתמש בו לפני הפסח ולא למוכרו.
2. יש בכך גרמא של בישול,והדבר אסור לכל הדעות לא רק
לאשכנזים. כיון שאנו סוברים שיש בישול אחר בישול, ובבישול גם
גרמא אסורה בשבת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |