שאלות לליל הסדר

שאלה

כבוד הרב שלום
1. האם יוצאים ידי חובה בשתיית מיץ ענבים בארבע כוסות בליל
הסדר ? (אשכנזים/ספרדים)
2. מה עדיף לדעת הרב מצות יד או מצות מכונה בשביל מצת
מצוה בליל הסדר ?

תשובה

1. יוצאים י"ח לכל העדות וכן עמא דבר.
2. מצת יד עדיפה בליל הסדר. בגלל שהעוסקים באפייתה יכלים
לכוון לשומרה לשם מצוה דבר שאינו במכונה כי המכונה אינה בת
דעת אם כי המפעיל אותה יכול לכוון. ויש הסבורים שמבחינת הזהירות
מחימוץ מצות מכונה מהדרין עדיפות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |