קפה ציקו

שאלה

האם ישנה בעיה עם קפה ציקו שעשוי מדגנים לשמוש בפסח והאם
מותר למכרו לגוי

 

 

 

תשובה

צ'יקו הוא כנראה חמץ מן התורה וע"כ צריך לבערו לפני פסח ורק אם
ההפסד גדול עבורך מותר למכור את הקופסא ותוכנה לנכרי.

הרב יעקב אריאל |