קימל בפסח

שאלה

האם ניתן לאכול קימל בפסח, לנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח? מדוע? תודה וחג שמח.

תשובה

יש על כך מחלוקת באחרונים. יש אוסרים משום שדומה לקטנית וקשה לברור אותו. 

הרב יעקב אריאל |