קיטניות- במבה ושוקולד העשוי מקטניות

שאלה

1. האם מותר לאכול במבה העשויה מבוטנים (ולא מתירס)?

2. קראתי כי מותר לאכול שוקולד העשוי מקטניות שנעשה לפני פסח (משום שאז בטלות הקטניות ב-60). האם נכון?

תודה

תשובה

1. בוטנים נכללים באיסור קטניות לדעת רוב הנזהרים מקטניות בפסח. עם זאת יש המתירים אותם
2. הכוונה לשוקולד שיש בו לפתית כתבתי על כך בחלק ב' 'מספרי באהלה של תורה' והתרתי עי"ש.

הרב יעקב אריאל |