תיקון טעות בספירת העומר

שאלה

במנין שהשתתפתי בו החזן טעה בספירת העומר במספר הימים והמתפללים תקנו אותו מיד. האם המתפללים, יכולים לברך או שיצאו אף ללא כוונה בתיקונם לחזן?

תשובה

אם זה היה אחרי שמונים שבועות אינו יכול לברך על ספירת העומר כיון שכבר ספר את השבועות אבל אם לא הזכיר שבועות יכול לחזור ולברך.

הרב יעקב אריאל |