קניה בספירת העומר

שאלה

האם מותר לקנות מערכת סטריאו בספירת העומר?

 

תשובה

מבחינה הלכתית אין איסור לקנות דבר חדש בספירת העומר אלא א"כ מנהגכם להימנע מכך, השאלה היא מה השימוש שתעשה במכשיר כי ניגוני שמחה וריקודים אסורים בימי הספירה

הרב יעקב אריאל |