סעודה שלישית בער"פ שחל שבת

שאלה

שלום לכבוד הרב

השנה ער"פ חל בשבת כיצד יש לנהוג למעשה לגבי אכילת סעודה
שלישית
בשני המקרים הבאים:
א. בעה"ב אשכנזי וחתנו ספרדי?
ב. בעה"ב ספרדי וחתנו אשכנזי?

תודה לכבוד הרב

 

 

תשובה

יש מהספרדים הנוהגים לאכול מצה עשירה בפסח (שכשרותה בטוחה!)
וכן בע"פ. הם יכולים לעשות סעודה שלישית עד שעה עשירית (4.00
לפי שעון הקיץ) במצה כזו. אשכנזים אוסרים כי חוששים לנפילת
מים ולחימוץ.
וכיון שאין מאכילים אדם בדבר שאסור לו, ינהג כל אחד
כמנהגו,ואין התר לאורח לאכול דבר האסור לו. או שהספרדי
יוותר על אכילת מצה עשירה עם האשכנזי.

 

הרב יעקב אריאל |