סיפור יציאת מצרים לבנו ע"י שליח

שאלה

האם חייל שנמצא במילואים בליל הסדר יכול לקיים מצות והגדת
לבנך ע"י שליח?
וכן האם יועיל שיכתוב דברי תורה לבנו בעניין (יציאת מצרים וכד'')
ויתן לבנו על מנת לקוראם בליל הסדר

בתודה מראש

 

 

 

תשובה

המצוה היא לספר ביצ"מ, וסעיף ממנה למי שיש לו בן הוא "והגדת
לבנך". וע"כ מי שאינו יכול לספר לבנו יוצא בסיפור יצ"מ אף אם
אינו מספר לבנו. וכך כותב בס' החינוך (מצ' כא): "ומה שאמר הכתוב
לבנך, דלאו דוקא בנו, אלא אפילו עם כל בריה".אי אפשר לקיים
מצות והגדת לבנך ע"י שליח. ההגדה צריכה להיאמר מפי האב
לאוזן בנו, ולא ע"י שליח. כמו"כ בדברי תורה כתובים (שכתבם קודם
שמצה ומרור לפניו) אינו יוצא י"ח סיפור יצ"מ בליל הסדר, ואינו
יכול לקיים בכך מצות והגדת לבנך. אבל ודאי שבדברים כתובים
המוקראים בליל הסדר ישנו חיזוק הקשר בין האב לבנו והחדרת ערכה
של יצ"מ לחירות עם ישראל.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |