נרגילה בפסח

שאלה

האם מותר לעשן טבאק של נרגילה בפסח

תשובה

איני יודע אלו חומרים מוסיפים לטבאק שאותו מעשנים  בנרגילה. אם יש לך אפשרות לברר שלא הכניסו שום חומרי חמץ או חומרים המופקים מחמץ אולי ניתן לעשן (רק אם ברור לך שנזהרו בבית החרושת מכניסת פרורי חמץ לתוך הטבאק, אולם אם הוא מיובא לא נראה לי שיש לו הכשר לפסח). אם לא, מן הראוי להצניע את הטבאק ואפילו למכור לנכרי בפסח מחשש חימוץ.

הרב יעקב אפשטיין | י"ז ניסן תשע"ז 9:16