מצות יד

שאלה

האם יש בעיה לאשכנזים במצות יד רכות (כמו פיתה) אם כן מה
רמת הבעיה .(אכילת כל הזיתים ממצות מכונה פוגמות לי בענג
החג(אין מקום לקניידלעך) ומצות רכות פותרות את הבעיה)

 

 

 

תשובה

הבעיה במצות אלה אינה רק לאשכנזים אלא לכל אדם מישראל. האם
הם נאפו כהלכה ואין הם חשש חמץ?
רק מי שי לו מסורת מסודרת מפי תלמידי חכמים מובהקים כיצד לאפות
מצות כאלו יכול לסמוך על כך. לכל היתר יש חשש חמור של חמץ
בפסח.
הגזמת בטענת עונג יו"ט. מצותינו פריכות וטעימות ויותר פשוט להתיר
את בישולן (חוץ ממצות המצוה בליל הסדר) מאשר להיכנס לחשש כרת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |