מכירת חמץ

שאלה

אם החמץ שלי נמצא ברשות שאינה שלי איך אני יכול למכור אותו אם אני לא יכול להשכיר את המקום שהרי הוא אינו שלי

תשובה

אמנם קנין אגב לא מועיל אם לא משאילים לך מקום לחמץ (כגון שקנית חמץ והוא עדיין לא הגיע אליך) אולם במכירת חמץ מנסים לעשות את כל הקנינים המועילים כגון קנין סודר ולכן החמץ נקנה לגוי. עי' חבל נחלתו חלק יד סי' יג.

הרב יעקב אפשטיין | י"ג ניסן תש"פ 12:23