מכירת חמץ

שאלה

בס"ד
שלום עליכם ובוקר טוב!!!
אני רוצה בבקשה שהרב יסביר על מכירת חמץ.דברתי עם מס'
אנשים והם לכתחילה משאירים חמץ בביתם
וסומכים על המכירה.הם משאירים אטריות,משקאות חריפים וכו'.]לא
מדובר על כמויות גדולות[

תשובה

מצות השבתת חמץ היא כפשוטה להשבית חמץ ותערובות חמץ מביתו
ולשורפו ומכל מה שיש לו נגיעה בו: שותפויות, מקומות ציבוריים וכד'.
מכירת חמץ נועדה רק למקרי תקלות שאינו יכול להשבית את חמצו או
שישכח לבערו. או בימינו למפעלים חנויות גדולות וכד' שאין ביכולתם
לכלות את כל החמץ שברשותם. יתירה מזאת במכירת חמץ, במיוחד
באופן הנהוג עתה, יש חש ששאנשים יתיחסו למכירה כעל הערמה מתוך
כוונה שהגוי לא יממש את המכירה ויחזיר את החמץ. ע"כ אין
להשתמש בהיתר מכירה זה אלא בשעת הדחק ולא ע"מ להיפטר
מהשבתת שאריות חמץ שברשותו. עם זאת יש להעיר שלא כל דבר
מאכל שהחלו להשתמש בו לפני פסח טעון השבתה. לדוגמא בקבוק
יין שאין בו חמץ, אפילו הוא פתוח וישנו חשש רחוק של נפילת פירורים
לתוכו, אי"צ למוכרו ורק שלא להשתמש בו בפסח. וה"ה באריזות
המכילות קטניות לאשכנזים וכד' כגון זיתים וחמוצים וכד'. אלא ההקפדה
צריכה להיות שכל מיני מאכל שידוע שבאו במגע עם חמץ יש לסיים
לאוכלם לפני הפסח.

הרב יעקב אריאל |