מכירת חמץ דרך האינטרנט

שאלה

ב"ה

לכבוד הרב אריאל.

הסיבה שפניתי לכבודו, אם אפשר למכור חמץ דרך האינטרנט, היא
שבמקום מגורי, יש בעיות במכירת החמץ. במקום מגורי, הרב
המקומי גובה כסף עבור מכירת חמץ ומנהל רישום של שמות
המשלמים. מי שלא משלם, לא נמכר חמצו. הגיעו הדברים לידי
אבסורד, ולכן חיפשתי דרך אחרת למכור חמץ. איני מתנגד לשלם
עבור שירותי דת. אולם כאשר הכסף נכנס לכיס פרטי ואין מנפיקים
שום קבלה, אין אני מוכן לשלם. כבודו, יכול לשער בנפשו שאין
מדובר בסכום קטן.במכפלה של מספר המוכרים את חמצם בסכום
צנוע של -10 ש"ח למוכר, הסכום שהרב המקומי משלשל לכיסו
מגיע לאלפי ש"ח. מצב זה, נמשך כבר עשרים שנה ]תושבים
מקומיים התלוננו במשרד הדתות וכדומ', אך ללא הועיל[. אני
תושב יחסית חדש במקום ]כשבע שנים[, ולא מוכן להתפשר או
להתיישר עם נורמות מקולקלות של אנשי הציבור המקומיים. מדבריו
של כבודו הבנתי שאכן אפשר למנות דרך האינטרנט את הרב
לשליח למכור חמץ.מכיר אני רב ידוע שמסכים לנהל את מכירת
החמץ דרך הטלפון, אלא שחיפשתי דרך יותר נאותה. לענ"ד, אין
לכבודו מה לחשוש מזילותא של מכירת החמץ. ההיפך, זה מראה
שההלכה קשובה היא להתקדמות הטכנולוגיה. ובמקרה הספציפי
שלי, פוטר בעיה, ומונע חיכוך מיותר עם אנשים שאין להם מושג
במינהל תקין, ואף לא בהלכה ]אי תשלום מע"ם ומס הכנסה,
דינא דמלכותא[. לכן, אם אין כבודו מתנגד לכך, אשמח אם
יסכים למכירת חמץ דרך האינטרנט.

בתודה.

תשובה

אם לא תשאיר חמץ בבית אינך צריך מעיקר הדין למכור חמץ.
אם אתה מזדמן בימים אלו לרבנות מסודרת חחתום על הרשאה
למכירת חמץ ויקבלו ממך קניין
מכאן אתה למד שהרשאה ללא חתימה וקניין אינה הרשאה ראויה
לכתחילה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |