מכירת חמץ באינטרנט

שאלה

ב"ה

לכבוד הרב אריאל.

האם מותר למכור חמץ דרך האינטרנט? ואם כן,באיזה נוסח יש
לפנות כדי למכור באופן זה? וכן האם ניתן למכור חמץ לכבודו דרך
האינטרנט?

בברכה.

 

 

 

תשובה

יש מקום אולי "למכור חמץ" דרך האינטרנט. בעצם, אין כאן
מכירה, אלא מינוי שליחות לרב פלוני למכור את חמצך, וייתכן
שניתן לעשות זאת כך. אולםדעתי אינה נוחה מדרך זו. כי מכירתחמץ
אינה מעיקר הדין. מעקר הדין שי לבער את כל החמץ. המכריה
הכללית בנהוגה היום הא הידור. ולכן נוהגים להימנע מכרת חמץ ממש.
מן הראוי אפאו שמי שרוצה להדר שיטרח וייגש לרב ימנה אותו
כשלוחו ע"י חתימה ויקבל קניין כנהוג ולא יעש זאת דרך האינטרנט
או הטלפון. חוששני שהתדמית שהדבר יקבל תהיה של חוכא וטלולוא.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |