מיקסר בפסח

שאלה

האם מותר להשתמש במיקסר (קנווד) בפסח?
האם אפשר להכשיר את הקערה (נירוסטה) ואת המערבלים (מתכת)?

תשובה

ניתן להכשיר את שניהם בהגעלה ובניקוי מוקדם ויסודי בכל החריצים.
כמו"כ צריך לבדוק שלא נכנס חמץ לגוף המכונה, ולכסות אותו מחשש
נפילת פירורים בתוך הפסח. ואם ביכולתו לקנות מערבלים חדשים
לפסח עדיף. (עי' בשו"ת באהלה של תורה ח"ב סי' סו)

 

 

 

הרב יעקב אריאל |