מוצרים עם קמח חיטה ו/או חלבון חיטה

שאלה

האם מוצרים עם חלבון חיטה או קמח חיטה (לדוגמא אבקת מרק
נמס) ניתנים למכירה עם החמץ

 

 

 

תשובה

אומנם ניתן למכור אותם עם החמץ אולם עדיף לסיים לאוכלם לפני
פסח. המכירה נועדה בעיקרה רק למי שייגרם לו הפסד מרובה
וכוונתו אמיתית למכור לגמרי את סחורתו החמוצה. אחרים אינם
מוכרים חמץ גמור, אלא משתדלים לאוכלו עד ע"פ והיתר שורפים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |