ליפתית בפסח

שאלה

שלום הרב, שמעתי בעבר טענה שתוספת המילים "לציטין מליפתית"
על שוקולד עלית נעשתה בעצת הרב, שרצה להרגיע את הקונה בכך
שאין כאן חמץ, ואילו היום התגלגלה מזה חומרא שהתחילו בשנים
האחרונות להחמיק והמנע מאכילת שוקולד כזה. האם זה נכון שכל
החומרא התגלגלה מטעות בהבנה? ובכל מקרה, האם הרב פוסק
להחמיר ולהקפיד בפסח שלא לאכול שוקולד כזה? תודה מראש
וסליחה על הטירחה.

תשובה

עיין באהלה של תורה ח"ב (או"ח)

 

 

הרב יעקב אריאל |