לחם משנה בשבת הגדול

שאלה

שלום וברכה,
הוזמנו השנה לאירוע משפחתי בשבת הגדול (יב ניסן). האירוע
יתקיים באכסניה. בעלי המקום הודיעו שהמקום יהיה כשר לפסח,
ובידינו שלוש אפשרויות ללחם משנה:מצה עשירה, לחמניות מקמח
מצה, ואכילת לחם מחוץ לחדר האוכל (והארוחה עצמה תוגש בתוך
חדר האוכל). יורנו רבנו איזו אפשרות עדיפה, ועל מה יש להקפיד
באפשרות זו(כמות האכילה, מקום האכילה והברכה וכו'). יש לציין
כי במשפחה נהוג לא לאכול מצות מפורים.
תודה רבה.

 

 

 

תשובה

כדי שהקידוש יהיה במקום סעודה צריך לעשות קידוש ולאכול לחם או
שכ"א מהאוכלים ישתה רביעית יין במקום הקידוש, ולשוב לאכול את
הסעודה בפנים. וישנה בכך בעיה של שינוי מקום בסעודה. (עי' או"ח
סי' רעג ס"ה) ע"כ מן הראוי שלא לנהוג כך.
נראה ע"כ שעדיפות האפשרויות של אכילת "לחם כשר לפסח" בתוך
הסעודה. ומשתיהן נראה לי שהלחמניות מקמח מצה עדיפות. מפני
שאפיה בהוספת מי פירות או ביצים גורמת שיחשבו פת הבאה בכסנין
(קסח, ז)ואין בהן איסור אכילת מצה לפני פסח. ואע"פ שברכתם
בדרך כלל היא במ"מ מכיון שקובעים עליהן סעודת שבת מברכים
עליהן הפעם המוציא וברכת המזון.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |