לחם משנה בשבת הגדול - הבהרה

שאלה

ראשית תודה על התשובה לשאלתי מלני יומיים.
אבקש רק להבין: מצד אחד כתב הרב שעדיפות לחמניות מקמח
מצה, ומצד שני הטעם שהרב נתן הוא לישה במי פירות ודין פת
הבאה בכיסנין, שאלו מושגים המתייחסים למצה עשירה, כי לחמניות
מקמח מצה לא נילושות במי פירות! האם הרב יכול להבהיר מהי
האפשרות העדיפה? תודה וסליחה על הטירחה.

תשובה

הנחתי הייתה שהלחמניות מקמח מצה מעורבות במי פרות(כגון ביצים,
שמן וכדו') אלא שצורתן צורת לחם וצריכים לברך עליהם המוציא
וברכת המזון
ואין יוצאים בהם י"ח בלילה הראשון. וכמובן צריך להקפיד מאד
שהלחמניות נאפו מקמח מצה כשר לפסח.
אך אם הלחמניות אפויות רק מקמח מצה ומים דינן כדין מצה רגילה
ויוצאים בהן ידי חובה בפסח וא"כ אסור לאוכלן לפני פסח לנוהגים
איסור באכילת מצה גם לפני ערב פסח.
בקרה כזה יש להעדיף מצה עשירה אך מכיון שקובעים עליה סעודת
שבת גם עליה יש לברך המוציא וברכת המזון

הרב יעקב אריאל |