להאכיל פעוט קטניות

שאלה

אני אשכנזי הנוהג לא לאכול קטניות במשך חג הפסח. יש לי בן שהוא בן אחת וחצי בערך.

האם מותר לנו להאכיל אותו קטניות בחג הפסח מכיוון שהוא אינו חייב במצוות, ונראה לי שעדיין לא הגיע לגיל חינוך, ובנוסף הימנעות מאכילת קטניות הנה בגדר מנהג?

תשובה

מנהג ישראל דין! סתם כך להאכיל קטניות אינה סיבה מספקת, מה גם שהאמא עלולה לאכול את שאריותיו.
אבל אם זה מאכלו היחידי או שאינו אוכל מאכלים אחרים מותר להאכילו קטניות.
אך צריך לשים לב שלא יתערבו שאריות מאכליו במאכלכם. 

הרב יעקב אריאל |