כשרות יין לפסח

שאלה

אדם המכין בביתו יין, והשתמש לפני הרבה זמן בסוכר שלא היה
דווקא כשר לפסח. האם לאחר זמן רב, לאחר שהיין כבר עבר את
כל תהליכי התסיסה, יש דרך להכשירו לפסח? (על ידי הרתחה,
סינון וכדו')?
תודה וחג שמח

תשובה

עי' סי' תמז ס"ד שחמץ שנתערב לח בלח וה"ה יבש בלח שנימוח
ונתבטל אינו חוזר ונעור בפסח. וע"כ אם ערבת רק סוכר שלפי
ידיעתך אין בו חמץ ודאי שאינו חוזר וניעור מותר לשתותו בפסח ללא שום
תהליכי ניקוי מיוחדים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |