כרית חימום

שאלה

יש לנו כרית לחימום מדגנים שמחממים אותה במקרו ושמים אותה על
הגוף כדי לחמם את המקום הכואב
האם מותר להשתמש בזה בפסח?

 

 

 

תשובה


דגנים שנפלו עליהם מים מחמיצים. בדגנים אלו הנמצאים בשקית לא
נעשה שום טיפול שימנע החמצה. ואפילו אם התכולה היא קטנית בהחלט
אפשרי שמעורבים בה דגנים. יכול להיות שנמצאים בתוכה כבר גרעינים
שהחמיצו, ועוברים חימום כמה פעמים ובכ"ז הם חמץ.
עם זאת ייתכן שיש לדמות כרית זו לכופת שאור שייחדה לישיבה שאינה
אסורה בפסח. אלא שצריך לדעת מה תפקידם של הדגנים בכרית זו
ואםהדמיון הנ"ל עולה יפה.

ע"כ נראה שעד שלא יתברר לנו יותר נושא זה יש למוכרה לנכרי
בפסח ולא להשתמש בה בפסח.

  

הרב יעקב אריאל |