כזית מצה הראשון

שאלה

האם המסובים בליל הסדר צריכים לאכול 2 כזיתות מצה מספק או
שרק מי שעורך את הסדר מכיוון שלפניו שתי המצות שספק מאיזה
מהם צריך לאכול כזית אבל שאר המסובים מאחר והם משלימים
לכזית ממצה חיצונית לכאורה יכולים לאכול רק כזית מצה כי זה
לכאורה עיקר הדין.

תשובה

מעיקר הדין למי שקשה לו די לאכול כזית מצה בליל הסדר. אולם יש
מוסיפים מחמת המצוות וההלכות השונות עד חמישה זיתים לכל אחד
מהאוכלים, והם: המוציא, אכילת מצה, כורך, אפיקומן ויש המוסיפים
אף זכר לחגיגה הנאכלת עם הפסח.

הרב יעקב אריאל |