טפיוקה

שאלה

שלום,
האפ טפיוקה כשר לפסח לאוכלי קטניות ולא לאוכלי קטניות?

תשובה

בס"|ד

שלום וברכת ד´

א. השיח הוא רב שנתי ולא קטנית בוטנית, וגם לא נראה כקטנית הלכתית שהרי נעשה משורש של שיח, על כן לא נראה שיש מקום כלל לאוסרו, בין למי שחושש לקטניות ובין למי שלא חושש לקטניות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/15/2013 2:54:46 AM