חמץ ומצה עמו בבית

שאלה

בחורה יהודיה שאביה גוי ואימה יהודיה חזרה בתשובה ושואלת האם את החמץ שאביה קונה בפסח היא מותרת לאכול אחר הפסח?

תשובה

אם החמץ היה רק של אביה בלבד היה מותר לה כיון שהחמץ אינו שלה ולא ברשותה והיא ביערה וביטלה את החמץ.
אך אם אביה מתיחס לאמה כשותפה שלו בכל (ומסתבר שזו המציאות)החמץ אסור בהנאה גם אחרי פסח מעשית קשה מאד להיות בפסח בבית אחד עם חמץ מכיון שהיא רגילה
בו כל השנה. אלא א"כ יש לה חדר ופינה משלה בה היא מניחה את מאכליה וכליה ויש לה אפשרות לחמם שם את מאכליה או שתאכל אותם קרים בלבד אין לה אפשרות להשתמש במטבח של הוריה מומלץ לה להתארח לפחות לחלק מהחג במקום כשר


אני מאחל לה חג שמח

הרב יעקב אריאל |