חמץ בנבטים

שאלה

 

האם הנבטים הנמכרים בחנויות מקורם בנבטי חיטה או קטניות (לעניין פסח)? האם קיים דין "אחשביה" בחלק הזרע שממנו יוצא הנבט?

תשובה

 

חלק מהנבטים הם מחיטה ממש, וחלקם – מקטניות. צריך לברר בכל נבט ממה הוא מונבט. כמו כן, מכיוון שהדגן שרוי הרבה זמן במים, אפילו אם לא נבקעו הרי הם אסורים (סי' תסז  סעי' ד), ואין צורך לדין אחשביה.

 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ניסן-אייר תשס"ו