חמץ בחו"ל

שאלה

בבעלותי חמץ ממש הנמצא בחו"ל. בדרך כלל אני מבקש מאנשים
הנמצאים במקום שהחמץ יסולק לפני הפסח, אך השנה לא הצלחתי
לעשות זאת. אינני נוהג למכור חמץ ממש. מה עלי לעשות ?

 

 

 

תשובה

עליך להוציא את החמץ מרשותך ע"י מכירה ולבטלו אולם עליך למכור
את החמץ רק לרב שלא יחזור ויקנה את החמץ שלך מהגוי במוצאי
פסח כי בחו"ל עדין יו"ט ואתה עלול לעבור על בל יראה ובל יימצא
וחמצך ייאסר בהנאה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |