חלב סויה

שאלה

האם חלב סויה חמץ גמור או שנתן למכרו לגוי

 

 

 

תשובה

חלב סויה במידה ואין מערבים בו דגניים אינו חמץ, הסויה הוא קטנית
שלא הכירו כשנאסר איסור קטניות והוא אינו דומה ליתר הקטניות לא
כזרעים ולא כתבשיל, וע"כ יש פוסקים שמתירים אותו לאשכנזים
הנוהגים בחומרת קטניות.אך למעשה נוהגים להתיחס לסויה כאל קטנית.
עכ"פ הוא אינו חמץ ואי"צ למוכרו ולספרדים מותר לאוכלו ולשתותו
בפסח.
אך יש לוודא הוא כשר לפסח ואין חשש שהוא מכיל חמץ ממש

 

 

 

הרב יעקב אריאל |