חומרי ניקוי

שאלה

האם חייבים כשרות לחומרי נקיון וכיוצ"ב
אם כן מדוע הרי אין זה ראוי למאכל

תשובה

חומרי נקיון שפסולים לאכילת כלב אינם זקוקים להכשר.

 

 

הרב יעקב אריאל |