חודש ניסן

שאלה

אני כלה שמתחתנת ב : ב' ניסן
האם מותר לי לצום ביום זה שחל בחודש ניסן ???

תשובה

יש עדות שלא נהגו שכלות צמות אלא רק החתן (טעם החילוק ביניהם
עייני בהערתי שבסוף סימן מב בספר חבל נחלתו ח"ג),ובימינו דעתי
נוטה שגם הכלה תצום. המתענים תענית חתן וכלה מתענים בכל חודש
ניסן (פרט לחג שאין בו נישואין).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |