חוברת צביעה - הגדה של פסח

שאלה

קנינו הגדה של פסח שהיא גם חוברת צביעה וראינו שזו הגדה עם
פסוקים, ושם ה'.

האם מותר לצייר עליה? ואם כבר ציירו, האם ניתן להשתמש בה
בפסח? או שעדיף לגנוז ולא להשתמש?

 

 

 

תשובה

ההגדה מותרת בשימוש וטעונה גניזה לאחר השימוש בה, ואף השימוש בה
צריך להעשות במקומות נקיים וכשהילד נקי. לגבי ציור עליה אין בעיה,
ולגבי השימוש בה בפסח, אם דאגו שהיא תישאר נקיה בלי שאריות
מזון ולא התפזרו בה פירורים וכד',אין בעיה מלהשתמש בה בליל
הסדר. וצריך לבודקה היטב לפני שמשתמשים בה.

הרב יעקב אריאל |