חבורות בפסח

שאלה

מדוע אנו אומרים בפסח כל דיכפין ומזמינים את כולם להצטרף
לסעודה, הרי בקורבן פסח מי שלא הצטרף לחבורה לא יכל לאכול
מהקורבן?

 

 

תשובה

עי' הגדה שלמה לגרמ"מ כשר עמ' 110 שם הובאה קושייתך והרבה
תירוצים של הראשונים. ובעיקרם שקטע זה הוכנס בתקופת הגלות, או
לזכר וכהזמנה להצטרף לחבורה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |