זמן מכירת חמץ

שאלה

מתי הרבנות מוכרת את החמץ לגוי ? באיזה שעה כדאי לבטל את
החמץ בערב פסח ? (אם אני שורף את החמץ מוקדם בבוקר בערב
פסח ומבטל אותו אני אומר שכל מה שברשותי נחשה כעפר ואז אני
לא אוכל להשתמש בו לאחר פסח, לכן לכאורה אני צריך לבטל
לאחר המכירה של הרבנות, האם זה נכון?)

 

תשובה

הרבנויות מוכרות בדרך כלל בערב פסח בשעה חמישית לפני ביעור
חמץ.
אם הבנתי נכונה את שאלתך אתה מצביע על סתירה כביכול בין
הביטול למכירת החמץ לנכרי. אולם אין כאן סתירה, כי שיש אומרים
שאדרבה המכירה מועילה רק אם אדם ביטל את חמצו ומהתורה הרי
די בביטול וא"כ המכירה מועילה רק לפטור מאיסור דרבנן.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |