התרת קטניות לאשכנזים

שאלה

שלום לכב הרב שליט"א,
האם ישנה איזושהי דרך בהלכה המאפשרת אכילת קטניות לאשכנזים בפסח (כדוגמת התרים נדרים וכדומה)?

תשובה

לא, רק בשנות רעב או לחולים הזקוקים לכך התירו התרת נדרים לא מועילה למנהג כולל עדות שלמות

הרב יעקב אריאל |