התרת נדרים לאיסור קיטניות

שאלה

מאז שהתחתנתי אני נתקל בבעיה חוזרת ונשנית של קיטניות בפסח כיוון שמשפחת רעייתי נוהגת לאכול קיטניות בפסח. בבית הורי נוהגים איסור קיטניות.

האם אני יכול לעשות התרת נדרים לצורך כך?

תשובה

אם אתה אשכנזי שנוהג איסור בקטניות אשתך צריכה לנהוג כמוך.
ואינך רשאי להתיר מנהג אבותיך. אם אתה ספרדי אתה רשאי להתיר.

הרב יעקב אריאל |