השגחה טובה לשמן קנולה

שאלה

ראשית תודה לרב על תשובתו.
הרב אמר שניתן להשתמש בשמן קנולה אם יוצר בהשגחה טובה.
איך יכול אדם הדיוט לדעת שההשגחה טובה? האם אי אפשר
לסמוך על הרבנים נותני ההכשר?
בתודה

 

 

תשובה

תבדוק מי נותן ההכשר ותשאל אותו ישירות האם היצור מושגח מכל
עירוב חמץ או גרעיני חיטה.

הרב יעקב אריאל |