הפריש תרומת חמץ בפסח

שאלה

שלום לכת"ר.
לגבי הפרשת תרומה מן הטמאה על הטהורה אע"פ שאסור לעשות
כן תרומתו תרומה. כלומר, אם הבנתי נכון ניתן לתת לכהן שמן
תרומה טמאה שאסור לאכילה אולם מותר למשל להסקה. אולם
לגבי הפרשת תרומת חמץ בפסח אומרת הגמרא בדף לג עמוד א'
שהתרומה תרומה ויש עליה שם תרומה(בתנאי שהחמיצה כאשר
התבואה כבר נתלשה) ולא ברור הרי חמץ בפסח אסור באכילה
וגם בהנאה וגם לאחר הפסח הוא נאסר, אם כך לא ניתן לעשות עם
תרומה זו דבר אז מדוע חל עליה שם תרומה ?
בכבוד רב

תשובה

הקשר אינו ברור וכי בגלל שהתרומה חמץ היא אינה תרומה, וכי לחם
מתרומה שהגיע פסח פקע שם תרומה ממנו?! התרומה היא תרומה ללא
תלות בענין הפסח.

 

 

הרב יעקב אריאל |