הלכות ליל הסדר

שאלה

אדם שקשה עליו העיכול והבליעה כיצד ינהג בליל הסדר.
האם אפשר לדרג את חיובי הכזית לפי חשיבותם כך שאדם שקשה
לו לאכול 4 "כזית" מצה יאכל רק -2 מהם? על איזה מהם
יוותר?
או לחלופין האם עדיף שיאכל פחות מכזית בכל פעם.
מהו שיעור הזמן שבו יש לאכול את הכזית?
האם לאחר שאכל ה"כזית" ומרגיש שקשה לו העיכול, האם יכול
לגרום לעצמו להקיא על מנת שירגיש טוב יותר?

 

 

 

תשובה

הכזית החשוב ביותר הוא של אכילת מצה. אחריו בחשיבות אפיקומן
ואחריו המוציא לחם. אם אינו יכול לאכול את השלישי יתכוין באכילת
הכזית הראשון להמוציא לחם ולאכילת מצה יחדיו. עדיף שיאכל כזית
אחד שלם ויצא י"ח מצוה מן התורה מאשר יאכל חלקי זיתים. שיעור
הזמן הוא כ4 דקות.
לא נראה לי שראוי שיקיא כדי שיאכל עוד זיתים, ועדיף שיאכל לאט
וישתה מעט מים עם אכילתו כדי להקל את העיכול מאשר שיקיא ושוב
יאכל.
אפשר גם לפורר ואף לטחון את המצה ולאוכלה בכפית יחד עם שתיית
מים (ללא תוספת טעם כל שוהא)
לסובלים מכרסת (צליאק) יש אפשרות לאכול מצה משיבולת שועל

 

 

 

הרב יעקב אריאל |