הכשרת תנור לפסח

שאלה

בסימן שישים יום קודם החג...
מה צריך לעשות כדי להכשיר את התנור לבישול לפסח?

 

 

 

תשובה

יש מהפוסקים הסוברים שלא ניתן לנקות היטב את התנור מכל פירורי
החמץ שדבקו בו וע"כ, לדעתם רק ינקה ויצניעהו לחג (הגר"מ אליהו
– הל' פסח עמ' 19).
לפי פוסקים אחרים יש לנקותו היטב בכל החריצים והסדקים בעזרת
חומרים חריפים ופוגמים, ואח"כ להמתין עשרים וארבע שעות ללא
שימוש, ולהבעירו על החום הגבוה ביותר למשך כשעה. ויש מחמירים
ללבן עם מבער את התנור מבפנים ואח"כ לצפות בניר כסף מבפנים.
או להכניס לחלל התנור תנור פנימי מיוחד לפסח וניתן לשליפה. את
הדלת לצפות מבפנים בניר מתכתי. ויש שנוהגים כן ללא ליבון חמור
אלא מסתפקים בהסקה של שעה.
לגבי רשת פנימית להנחת תבניות עליה יש לנקות וללבן ליבון קל ע"י
הסקה של שעה, או להגעיל. תבניות אפיה יש להחליף כיון שצריכות
ליבון חמור.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |