הכשרת מיחם לפסח

שאלה

האם יש צורך בהכשרת מיחם מים חשמלי המשמש כל השנה כמיחם
לצורך הכנת שתיה חמה (קפה, תה) ואין לו כל שימוש אחר? אם כן
- כיצד מכשירין אותו לפסח?

 

 

תשובה

יש חשש שניתזו עליו טיפות של חמץ כגון אם מכינים צ'יקו (משקה
דגנים) לידו, או אם מחממים עליו מיני מאפה וכד'. אולם כיון שרוב
תשמישו אינו עם חמץ די בעירוי על כולו, וכן הרתחתו מבפנים. אי"צ
לפרק את הברז. במידה וחיממו על מכסהו מיני חמץ יש צרך בהגעלה
למכסה והגעלה למיחם כולו. אפשר גם ע"י מילויו עד גדותיו ולתת
למים לגלוש ממנו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |